Miljødirektoratet LIVE – Nasjonalt kontaktforum for biogass 2019

Program:
 • 0800: Frokost og mingling
 • 0830: Åpning fra Ellen Hambro, direktør Miljødirektoratet
 • 0840: Dialog og informasjon fra biogassrelevante myndigheter
   • Miljødirektoratet ved Torkil Dyb Remøy  – Kort om biogassoppdragene
   • Landbruksdirektoratet ved Irina Ålund  – Klimaavtale med landbruket m.m
   • Enova ved Trond Bratsberg – støtteordninger, status
   • – «Biogass i offentlige anskaffelser» ved Sarah Fossen  Sinnathamby
   • Vegdirektoratet  ved Sari Wallberg – Prosess om biogass og bompenger
   • Innovasjon Norge- Informasjon om støtteordningen
 • 0945: Pause
 • 0955: Presentasjon av utkast til rapport om ressursgrunnlag – Carbon limits
 • 1015: Tilbakemeldinger fra salen
   • Rapportutkast sendes til deltakere i forkant (begynnelsen av september)
 • 1045: Tentative resultater fra Rambøll-rapport om verdikjedutvikling
 • 1100: Tilbakemeldinger fra salen
 • 1110: «Nytt fra bransjen» Del 1
   • «Biokraft – Status, fremtidsplaner og markedsmuligheter» ved Håvard Wollan
   • «CO2 til tomatproduksjon» – Greve biogass v Andreas Gillund –
   • Lindum – pyrolyse av biorest – Gorm Thune
   • «Voss biogass – status for prosjektet» Tord Peder Araldsen, Indre Hordaland Miljøverk IKS
 • 1200: Lunsj
 • 1245: «Nytt fra bransjen» Del 2
   • Status bransjenorm biogass – ved Avfall Norge og Carbon Limits
   • «Kunnskapsgrunnlag for en nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon» – Kari Anne Lyng, Østfoldforskning
 • 1315: innspill på virkemidler for økt bruk og produksjon av biogass
   • Miljødirektoratet presenterer vurdering av virkemidler for økt bruk og produksjon av biogass, inkludert hvordan sikre videreutvikling av verdikjeden
   • Innspill fra salen etter kort diskusjon i grupper
 • 1430: Ferdig.
Trykk her hvis du opplever tekniske feil
Sendingen er produsert av Video for Web AS