OUS LIVE

Neste sending:

Tirsdag 03. September, 12:00

Program:

Hundre år med presteteneste ved Ullevål sykehus

12.00 Opning av symposiet – Adm. dir. Bjørn Erikstein. Helsing frå Helse- og omsorgsdepartementet, Statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

12.15 Herkomst, identitet, rolleforståing og visjonar for sjukehusprestetenesta – Sjukehusprest Magne Stendal.

13.20 Når dei minste føtene set dei største spora Presteteneste ved abortar, dødfødslar og sped- og småbarnsdød. – Sjukehusprest Ida Faye, adm.konsulent
Nina Zimmer, representantar frå Kvinne- og Barneklinikken og foreldre med brukarerfaring.

14.30 Kunstnerisk innslag – Cordis Vocalis.

15.00 Gudstru i behandlingsrommet – hemsko eller ressurs? – Spesialpsykolog og førsteamanuensis Gry Stålsett.

15.45 Kva for roller kan sjukehuspresten spele i psykisk helsevern?
Sjukehusprest og gruppepsykoterapeut Olav Nordengen. Respondentar: Overlege Myrle Ingvild Berg Benestad og spesialpsykolog Gry Stålsett.

16.15 Helsingar til ein hundreåring

16.40 Slutt

Spill av direktesendingen
Sending fra 7. juni 2019
Sending fra Arendalsuka 13. august 2019

Noen ganger fungerer ikke livestreamingen som forventet.

Har sendingen begynt?

Før vi starter opp streamingen vil avspilleren gi en kryptisk feilmelding som varierer fra plattform til plattform og nettleser til nettleser. Eksempelvis «No level found in manifest» eller «Stream not found.»

Vi starter som regel sendingen rundt 30 minutter før arrangementet starter, for at så mange som mulig vil kunne logge seg på i tide og forsikre seg om at streamingen fungerer som den skal.

Har du prøvd en annen nettleser?

Noen ganger kan din nettleser være konfigurert med strenge sikkerhetsinnstillinger som forhindrer videoavspilling. En kombinasjon som ofte gir trøbbel med vår avspillerløsning er Windows 7 med Internet Explorer.

Sitter du bak en brannmur som blokkerer streaming-trafikk?

Noen kunder sitter på nettverk der IT- eller nettverksadministrator har satt opp ganske strenge regler for hvilken trafikk som tillates og ikke tillates inn til datamaskinene på nettverket. Hvis du har mulighet til å kontakte personen med ansvaret for dette, og sørge for at trafikk på port 80 og 1935 er tillatt til serveren stream.videoforweb.no kan det hende dette løser problemet.

Har du prøvd forskjellige nettlesere, fått bekreftet at det ikke er noen brannmur som stenger for trafikken, men fortsatt opplever feil?

Kontakt oss på mail og gi en beskrivelse av problemet så skal vi prøve å hjelpe deg så godt vi kan!