Miljødirektoratet LIVE

Vannmiljøkonferansen
26.-28.03.2019

Program 28. Mars

13:00 Bedre tiltaksprogrammer – nå med kostnadsoverslag og positive virkninger for økosystemer og samfunn — Helga Gunnarsdóttir, Miljødirektoratet
13:30 Vannkalven, fossegrimemosen, elvelibellen og alt det andre yrende livet! — Christian Steel, generalsekretær, SABIMA
14:10 Kort pause
14:30 Ny kommuneplan – vi tar vannet på alvor — Hanne Opdan, ordfører i Ski
14:50 Vassperspektiv frå vest — Anders Ryssdal, leier i vassregionutvalet i Sogn og Fjordane
15:10 Med blikket rettet mot 2021 — Line Fjellvær og Anders Iversen, Miljødirektoratet
15:30 Konferanseslutt

Trykk her hvis du opplever tekniske feil
Sendingen er produsert av Video for Web AS