Miljødirektoratet LIVE 2017-12-11T16:46:57+00:00

Miljødirektoratet LIVE

Seminar: Veien til klimavennlige drosjeflåter – 12. desember 2017

Seminarprogram:
– Jenny Skagestad i ZERO innleder om betydningen av utslippskutt i drosjeflåtene, viser eksempler fra utlandet og bretter ut handlingsrommet for fylker og kommuner for å ta grep for raskere grønt skifte i drosjenæringen.
– Odd Olaf Schei i Difi viser hvordan fylkene kan gå fram for å stille miljøkrav til løyvene, og forteller hvordan både fylker og  kommuner kan bruke innkjøpsmakten sin for å fremme innfasing av utslippsfrie kjøretøy.
– Ingeborg Rasmussen i Vista Analyse legger fram en ny rapport som de har skrevet på oppdrag for Miljødirektoratet om miljøstatus for taxiparken, muligheter og evt barrierer som må overkommes framover.
– Ida Bjørkum i Miljødirektoratet forteller om støttemuligheter fra Klimasats til lokale prosjekter for klimavennlige taxiflåter.

Erfaringer og perspektiver fra drosjenæringen:
– Torstein Clausen Jystad, Næringspolitisk rådgiver i NHO Transport: “Drosje: en naturlig pådriver for klimavennlig mobilitet”.
– Roar Refseth, direktør i Norges Taxiforbund
– Ole M. Sanne, Taxus Akershus, forteller om deres erfaringer med å kjøre 10 elektriske minibusser for Ruter på Romerike.
– Jan Valeur, administrerende direktør i Bergen Taxi

Erfaringer fra norske fylker og kommuner fra ulike prosjekter for utslippsfrie drosjer, ladeinfrastrukturutbygging etc:
Oslo:
– Nils Tore Eldegard i Bymiljøetaten og Julia Obrovac fra WSP, forteller om hvordan Oslo har stilt miljøkrav til løyve i ny forskrift og om utredningen de har laget som forarbeid.
– Sture Portvik i Bymiljøetaten, om utbygging av ladeinfrastruktur for taxi og samarbeid med taxinæringen.
– Torkil Vederhus, byrådssekretær for finans (MDG), om Oslos nye grønne anskaffelsesstrategi og innkjøp av uslippsfrie taxitjenester, skoleskyss og TT-transport.

Akershus:
– Solveig Schytz, Akershus fylkesting (V) forteller om Akershus fylkesommunes satsing på hydrogentaxi, om planer for miljøkrav i løyvene, og om utbygging av infrastruktur.

Hordaland:
– Sølve Sondbø, Klima- og naturressurssjef i Hordaland fylkeskommune, forteller om fylkets planer for tilrettelegging for nullutslippsdrosjer, Klimasatsstøttet prosjekt for eltaxilading i Bergen og på Flesland og fylkeskommunen sine virkemidler.

Erfaringer og perspektiver fra infrastrukturaktører:
– Ladestasjoner: Snorre Sletvold, Sales & Project Manager, Fortum Charge and Drive
– Hydrogenstasjoner: Ole Johannes Tønnessen, daglig leder i Uno X

Workshop:

– Hvordan utforme lokale forskrifter for å stille gode miljøkrav i løyvene?
– Hva trenger ditt fylke/kommune av kunnskap og verktøy for å sette i gang skiftet til utslippsfrie drosjer?
– Spørsmål, svar og diskusjon.

Trykk her hvis du opplever tekniske feil
Sendingen er produsert av Video for Web AS