Miljødirektoratet LIVE

Frokostseminar torsdag 13. juni

  • 8.30 – 8.35 – Miljødirektoratet ønsker velkommen
  • 8.35 – 8.45 – Innlegg v/ statssekretær Atle Hamar
  • 8.45 – 8.55 – Bakgrunn for normen v/ Jens Måge, Avfall Norge
  • 8.55 – 9.15 – Presentasjon av modellen og verktøyet v/ Carbon Limits (prosess, metodikk, avgrensning andre modeller / sertifiseringer og merkeordninger)
  • 9.15 – 9.45 – Resultat fra uttesting av modellen, inkl presentasjon fra anleggene
  • 9.45 – 9.55 – Veien videre – implementering v/ Avfall Norge og Miljødirektoratet
  • 9.55 – 10.30 – Paneldiskusjon med ulike aktører i verdikjeden
Trykk her hvis du opplever tekniske feil
Sendingen er produsert av Video for Web AS