Miljødirektoratet LIVE

Innspillskonferanse – evaluering av vanndirektivet
16.01.2019

Program:

Del 1
Informasjon om prosess, rammer og bakgrunn

09.00–09.30
Innledning om prosessen med evaluering
(Bl.a. «Fitness Check», «Water Directors Consultation Group», evalueringen av arbeidet i Norge).
Miljødirektoratet v/Anders Iversen

09.30–10.10
Vannmiljøets tilstand i Europa og Norge (basert på EEA-rapport).
EEA Topic Centre Water v/Anne Lyche Solheim

10.10–10.25
Kaffepause

10.25–11.05
Ongoing assessments (Fitness Check and Integrated Assessment).
Konsulentfirma Wood v/Victoria Cherrier

11.05-11.45
Gjennomføring av vannforskriften: Erfaringer med suksess og utfordringer fra regionalt nivå
Rogaland vannregion v/Vegard Næss

11.45–12.30
Lunsj

Del 2
Innspill fra organiserte interesser(nasjonal referansegruppe)

12.30–13.00
Norsk Vann
Arne Haarr

13.00–13.30
Norges Bondelag
Bjørn Gimming

13.30 –14.00
Norsk Industri
Sverre Alhaug Høstmark

14.00–14.30
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
Arnodd Håpnes

14.30–14.45
Kaffepause

14.45–15.15
Energi Norge
Geir Taugbøl

15.15–15.45
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Stein Erik Stinessen

15.45–16.15
Norsk Friluftsliv
Lasse Heimdal

16.15–16.30
Avslutning

Trykk her hvis du opplever tekniske feil
Sendingen er produsert av Video for Web AS