Miljødirektoratet LIVE – Klassifiseringskurs

Program 25.11.2019:

10.00 Velkommen, praktiske opplysninger, målsetning med kurset Steinar Sandøy, Miljødirektoratet
10.00 Dagens vannforvaltning, sette klassifiseringen inn i en større sammenheng Andres Iversen Miljødirektoratet
10.30 Pause
10.45 Bruk av Vann-Nett i klassifiseringen Dag Rosland Miljødirektoratet
11.30 – 12.15 Lunsj
12.15 Generelle prinsipper og metoder for klassifisering av kjemisk og økologisk tilstand Steinar Sandøy, Miljødirektoratet
12.45 Klassifisering av kjemisk tilstand og vannregionspesifikke stoffer: Generelle prinsipper og metoder for klassifisering:

–          Hovedstruktur i klassifiseringssystemet for miljøgifter.

–          Prinsipper for utarbeidelse av grenseverdier.

–          Praktisk bruk av klassifiseringssystemet.

–          Planlegging av overvåking.

–          Bruk av nærstasjoner.

Anders Ruus NIVA

Sissel Ranneklev NIVA

13.30 Pause og lett mat
13.50 Klassifisering av kjemisk tilstand: Generelle prinsipper og metoder for klassifisering:

Oppgaver mm

Anders Ruus, NIVA

Sissel Ranneklev, NIVA

15.20 Pause og forflytning til grupperom
15.30 Økologisk tilstand. Gjennomgang av de enkelte kvalitetselementer i delt sal for h.h.v. ferskvann og kystvann.

–           Kvalitetselementer og indekser

–           Krav til datagrunnlag

–           Tabeller med klassegrenser for hver indeks/parameter

–           Eksempler

FERSKVANN KYSTVANN
Tema Ansvarlig Tema Ansvarlig
15:30 Vannkjemi Anne Lyche Solheim, NIVA, Ann Kristin Schartau, NINA 15.30 Planteplankton og vannkjemi Lars Naustvoll HI
16.00 Planteplankton Anne Lyche Solheim, NIVA
16.30 Vannplanter Anne Lyche Solheim, NIVA (basert på slides fra Marit Mjelde, NIVA) 16.30 Makroalger Camilla With Fagerli, NIVA
17.00 Påvekstalger Susanne Schneider, NIVA/NMBU 17.00 Ålegress Camilla With Fagerli, NIVA
17.30 Slutt for dagen 17.30 Slutt for dagen
Trykk her hvis du opplever tekniske feil
Sendingen er produsert av Video for Web AS