Miljødirektoratet LIVE 2017-11-12T09:59:19+00:00

Miljødirektoratet LIVE

Program – Onsdag 15. november

08.30–09.00
Kaffe og registrering

09.00–09.10
Velkommen

09.10–09.30
Morgendagens utfordringer for gjenvinningsbransjen

09.30–10.00
Suksesshistorier

10.00–10.45
Debatt: Hva skal til for å øke investeringstakten i miljøteknologi i bransjen?

10.45–11.15
Pause med frukt og kaffe

11.15–11.30
Hva er Eyde-klyngen og hva får deltagerne ut av samarbeidet?
Foredragsholder: Lars Petter Maltby Leder Eyde Innovation Centre, Eyde-klyngen

11.30–12.30
Hva kan virkemiddelapparatet tilby og hva kreves av bedriftene?

12.30–13.15
Lunsj og mulighet for å besøke stand

13.15–15.00
Workshops

Trykk her hvis du opplever tekniske feil
Sendingen er produsert av Video for Web AS