Miljødirektoratet LIVE

Klimapanelets spesialrapport om landarealer – lansering

Program

10:00: Dørene åpnes og det blir servert forfriskninger

10:30: Velkommen ved miljødirektør Ellen Hambro

10:40: Presentasjon av hovedfunn fra spesialrapporten ved Francesco Cherubini, NTNU, hovedforfatter i kapittel 6 om koblingene mellom forørkning, landforringelse, matsikkerhet og utslipp og opptak av drivhusgasser

10:55: Rapporten overrekkes klima- og miljøminister Ola Elvestuen

11.05: Innlegg fra relevante aktører:

  • Norsk skogeierforbund v/administrerende direktør Per Skorge
  • Statkraft v/konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen
  • Norges bondelag v/generalsekretær Sigrid Hjørnegård
  • WWF Verdens naturfond v/generalsekretær Bård Vegar Solhjell
  • Røde Kors v/generalsekretær Bernt Apeland

11:30: Q&A fra FNs klimapanels Plenumsmøte i Genève via Skype, med

  • Jan Fuglestvedt, Cicero, nestleder i arbeidsgruppe 1, byrået til FNs klimapanel (Det klimavitenskapelige grunnlaget)
  • Øyvind Christophersen, Miljødirektoratet, leder av Norges delegasjon til Klimapanelet og nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel

11:40: Spørsmål til Francesco Cherubini og innlederne

12:00: Slutt

Ordstyrer for dagen: Solrun Figenschau Skjellum, leder for klimakunnskapsseksjonen i Miljødirektoratet

Trykk her hvis du opplever tekniske feil
Sendingen er produsert av Video for Web AS