Miljødirektoratet LIVE – Mareano-konferansen

Program

09.00 – 09.15 Velkommen SG-leder Elisabeth Norgård Gabrielsen, NFD
09.15 – 09.35 Mareano og mulighetene: Bruk kunnskapen! Geir Klaveness, KLD
09.35 – 10.05 Nyheter fra Mareano – N for 74 grader Tverrfaglig fra de utøvende enhetene
Tema: Fiskeri og miljø
10.05 – 10.25 Forvaltning av koraller Eva Degré, Miljødirektoratet
10.25 – 10.45 Hvorfor er Mareano viktig for fiskeriene? Jan Henrik Sandberg, Fiskarlaget
10.45 – 10.55 Pause
10.55 – 11.15 Fiskeriene i Arktis – hvordan endrer klimaendringene premissene? Ole Arve Misund, Norsk Polarinstitutt
11.15 – 11.20 Hva mener publikum? v/John Morten Klingsheim, KyV.
Tema: Svalbard og Barentshavet
11.20 – 11.35 Kartlegging fra sysselmannens ståsted Kjerstin Askholt, Sysselmannen på Svalbard
11.35 – 11.55 Nye biotopkart gir verdifull kunnskap for forvaltningsplanen Lofoten – Barentshavet Cecilie von Quillfeldt, Norsk polarinstitutt
11.55 – 12.45 Lunsj
Tema: Menneskelig påvirkning
12.45 – 13.05 Mikroplast og miljøgifter Stepan Boitsov, Havforskningsinstituttet
13.05 – 13.25 Mineralutvinning i Norskehavet – hva gjør Mareano? Terje Thorsnes, NGU
13.25 –
13.40
Trøblete hav – hav i trøbbel Fredrik Myhre,

WWF Verdens naturfond

13.40 – 13.45 Hva mener publikum? v/John Morten Klingsheim, KyV
13.45 –
14.00
Pause
Tema: Datasamarbeid med andre aktører
14.00 –
14.20
The benefits of co-operating across borders – experiences from MIM (MAREANO-INFOMAR-MAREMAP) and from a global perspective Thomas Furey, Marine Institute/INFOMAR, Irland
14.20 –
14.40
Geologiske data Harald Brunstad, Lundin Norway
14.40 –
15.00
Miljødata Lars Petter Myhre, EQUINOR
15.00 –
15.20
Natur i Norge (NiN) Anne-Britt Storeng,

Artsdatabanken

15.20 –
15.30
Avslutning/oppsummering Signe Nåmdal, Miljødirektoratet
Trykk her hvis du opplever tekniske feil
Sendingen er produsert av Video for Web AS