Miljødirektoratet LIVE

19. november 2018

Del 1 : Kunnskap

08.30 Registrering og kaffe
09.00 Velkommen
09.10 Innledning: Helhetlig plan for Oslofjorden
09.30 Overvåking og annen aktivitet i Oslofjorden
09.45 Hva har vi av kunnskap om fjorden? Tilstand og utvikling i Oslofjorden
inkl. historisk tilbakeblikk
10.05 Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord, hva er det? Mål, bakgrunn og innhold
10.25 PAUSE
10.40 Regulering av fiskeriene – tiltak for å bedre kysttorskbestanden Fiskeridirektoratet region sør
10.55 Verdien av en frisk Oslofjord i «kroner og øre»

Del 2: Utfordringer

11.15 Det forunderlige havet — en hyllest til nysgjerrigheten.
11.35 LUNSJ
12.35 Hvilke utfordringer og muligheter står vi overfor? Bruk og beskyttelse hand i hand?
12.50 Hvilke utfordringer og muligheter står vi overfor? Bruk og beskyttelse hand i hand?
13.05 Hvilke utfordringer og muligheter står vi overfor? Bruk og beskyttelse hand i hand?
13.25 Sammen om eutrofi og klimaendringene.

Del 3: Innspill til planen

13.45 Sektorovergripende arbeid – hvordan få ulike sektorer til å samarbeide om en felles plan? Erfaringer fra direktoratgruppa
14.05 Hva er viktig i et planarbeid? Prosess, involvering og alternative plantyper
14.25 PAUSE
14.40 GRUPPEARBEID
15.30 Helhetlig plan, ja, men prioriteringer må til.
15.45 OPPSUMMERING: Tanker om utforming av planen
16.00 SLUTT

Trykk her hvis du opplever tekniske feil
Sendingen er produsert av Video for Web AS