Fagdag om havforsuring

Program

09.00-09.30: Kaffe og registrering

09.30-09.45: Velkommen
v/ Solrun Figenschau Skjellum, Miljødirektoratet.

09.45-10.00: Introduksjon og siste nytt om havforsuring

 • Are Olsen, UiB/Bjerknessenteret

10.00-10.40: Hva gjøres i Norge i dag

 • 10.05: Marianne Olsen, Miljødirektoratet
 • 10.15: Inngun Skjelvan, Bjerknessenteret/Uni Research
 • 10.25: Kai Sørensen, Norsk Instistutt for vannforskning
 • 10.30: Truls Johannessen, Bjerknessenteret/Uni esearch

10.40-10.55: Pause

10.55-11.45: Hva gjøres i Norge i dag?

 • 10.55: Tina Kutti, Havforskningsinstituttet
 • 11.05: Peter Thor, Norsk Polarinstitutt
 • 11.15: Agneta Fransson, Norsk Polarinstitutt
 • 11.25: Grete Hovelsrud, Norduniversitetet, Nordlandsforskning

11.45-12.30: Lunsj

12.30-13.05: Hvilke behov for havforsuringsdata har vi?

 • 12.30: Marianne Olsen, Miljødirektoratet
 • 12.35: Modult Overvik, Fiskeridirektoratet
 • 12.40: Overvåkingsgruppa for forvaltningsplanene
 • 12.50: Björgolfur Hávardsson, NEC Seafood

13.05-13.20: Pause

13.20-15.30: Diskusjon

 • 13.20: Innledning ved Howard Browman, Havforskningsinstituttet
 • 13.50: Diskusjon

15.30-16.00: Oppsummering