IMDI Live

Program – fra klokken 09:00

 • Velkommen v/ Halwan Ibrahim, fungerende direktør i IMDi
 • Innledende kommentar fra Kunnskapsdepartementet, v/ statssekretær Tom Erlend Skaug
 • Hvor segregerte er vi? – Perspektiver fra bakkeplan
  • Linda Noor, daglig leder i Minotenk
  • Omar Gilani, prosjektleder, Samarbeid for inkluderende dialog (SID), Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI) i Bydel Gamle Oslo
  • Representant fra Drammen kommune
 • Når ulikhet følger geografiske skiller. Jørn Ljunggren, postdoktor Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 • Hvor mye har innvandreres egne preferanser å si for segregeringen? Og hvordan er situasjonen i Norge sammenlignet med våre naboland? v/ Susanne Søholt, forsker By- og regionforskningsinstituttet NIBR og OsloMet
 • Hvordan er sammenhengen mellom innvandring og segregering? Nina Skrove Falch, tidligere analysesjef i IMDi, nå er sjefsøkonom i YS.

Noen ganger fungerer ikke livestreamingen som forventet.

Har sendingen begynt?

Før vi starter opp streamingen vil avspilleren gi en kryptisk feilmelding som varierer fra plattform til plattform og nettleser til nettleser. Eksempelvis «No level found in manifest» eller «Stream not found.»

Vi starter som regel sendingen rundt 30 minutter før arrangementet starter, for at så mange som mulig vil kunne logge seg på i tide og forsikre seg om at streamingen fungerer som den skal.

Har du prøvd en annen nettleser?

Noen ganger kan din nettleser være konfigurert med strenge sikkerhetsinnstillinger som forhindrer videoavspilling. En kombinasjon som ofte gir trøbbel med vår avspillerløsning er Windows 7 med Internet Explorer.

Sitter du bak en brannmur som blokkerer streaming-trafikk?

Noen kunder sitter på nettverk der IT- eller nettverksadministrator har satt opp ganske strenge regler for hvilken trafikk som tillates og ikke tillates inn til datamaskinene på nettverket. Hvis du har mulighet til å kontakte personen med ansvaret for dette, og sørge for at trafikk på port 80 og 1935 er tillatt til serveren stream.videoforweb.no kan det hende dette løser problemet.

Har du prøvd forskjellige nettlesere, fått bekreftet at det ikke er noen brannmur som stenger for trafikken, men fortsatt opplever feil?

Kontakt oss på mail og gi en beskrivelse av problemet så skal vi prøve å hjelpe deg så godt vi kan!